Přivolání Archanděla Rafaela

30. ledna 2016 v 19:47
Buď pozdraven, andělský strážce Východu, tvé jméno je Rafael. Léčiteli, ochránče, vyživující Gájiny děti, anděli lásky, radosti a smíchu. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou léčivou silou a pomoz mi harmonizovat celou mou bytost v souladu s vůlí Vesmíru. Prosím, vyhledej všechny příčiny i následky disharmonií na mém těle, duši i duchu a nahraď je prosím vědomím zdravím na všech úrovních, které bez výhrad a bez podmínek přijímám. Pokud je to potřebné, nechť vystoupí poznatky o těchto disharmoniích do mého vědomí, pak Tě tedy prosím, pomoz mi je pochopit, přijmout a transformovat je na Světlo a Lásku. Prosím, pomoz mi zbavit se duševních jedů - nahromaděných emocí a uzdravit tak svou duši i tělo. Prosím, naplň mne svou esencí a spoj tak mužskou a ženskou část mé bytosti, abych mohla dojít k harmonii. Děkuji.
 

Přivolání Archanděla Michaela

24. srpna 2015 v 9:45
Buď pozdraven, andělský stážce Jihu, Tvé jméno je Michael. Ty, který vnášíš do světa rovnováhu, anděli spravedlnosti, síly a ochrany. Volám Tě, prosím, slyš mou upřímnou prosbu: prosím, naplň mne svou mocnou silou, ochraňuj mne a nedej proniknout síle, jež by mi mohla škodit či vysávat mou vlastní sílu. Pomoz mi, prosím, vyléčit mé vnitřní konflikty a vše to, co mne odděluje od poznání, že pocházím ze stejného Světla, jež ve mě září, a k němuž kráčím a zpět se navracím. Naplň mne svou esencí, abych pocítila klid a bezpečí na všech úrovních. Děkuji.

Cesta za mistrem

17. března 2015 v 8:54 | Osho
Existuje jeden starý příběh. Jeden člověk byl velmi nadšený sebepoznáváním, seberealizací.
Veškeré jeho úsilí bylo zaměřeno k tomu, aby našel Mistra, který by ho naučil meditaci. Chodil od jednoho Učitele k druhému, ale nic se mu nedařilo. Roky ubíhaly. Byl unavený, utrápený a jednou uslyšel, že chce-li skutečně najít učitele, musí se vydat do Himalájí. Učitel tam žije v nějaké neznámé končitě a je třeba ho vyhledat. Jedno je známo - je tam. Nikdo přesně neví, kde přávě je, protože když se někdo dozví, kde žije, učitel změní místo svého pobytu a odejde ještě dále do hor.
Hledač Pravdy už zestárl, ale sebral veškerou svou odvahu. Dva roky pracoval, aby si vydělal na cestu. Nekonec se na cestu vydal. Je to velmi starý příbeh. Tehdy ještě musel cestovat na velbloudech, koních a nakonec jít pěšky. A už došel do Himalájí. Lidé, které potkával, mu žíkali: "Ano, slyšeli jsme o tom člověku. Je starý, velmi starý. Těžko říci, kolik mu je let, možná tři sta nebo pět set, nikdo to neví. Někde žije, ale kde, to ti nemůžeme říci. Ale JE tam. Budeš-li opravdu hledat, určitě ho najdeš." A náš člověk hledal. Dva roky se toulal po Himalájích unavený, smrtelně ztýraný. Žil pouze z divokých plodů, jedl listí a trávu. Velmi zhubl, ale nehledě na to byl pevně rozhodnut najít Učitele, i kdyby na to měl spotřebovat celý zbytek života. A představte si, jednou spatřil maličkou chýši z trávy. Byl natolik zrápený, že nohy už odmítaly nést tělo. Přilezl k té chýšce a spatřil, že dveře jsou vyvrácené. Pohlédl dovnitř, ale nikdo tam neby. Rozhlédl se. Bylo zřejmé, že zde už dlouhé roky nikdo nebydlí. Umíte si představit, co se stalo s tím člověkem. Padl na zem, zničený na nejvyšší možnou míru a pronesl: "Vzdávám se..." Ležel na slunci, ovíval ho chladivý horský vánek a poprvé v něm pomaloučku začala narůstat blaženost. Nikdy před tím takovou blaženost nezažil. Náhle pocítil, jakoby nic nevážil, všechny myšlenky zmizely a najednou se proměnil bez jakéhokoli zřetelného důvodu, - vždyť jako by pro to vůbec nic neudělal. A tu pocítil, že se nad ním někdo sklonil. Otevřel oči. Před ním stál velmi starý člověk. Stařec se usmál a řekl: "Nu, tak jsi přišel. Chceš se mě na něco zeptat?" A člověk odpověděl: "Ne." Stařec se zasmál, rozchechtal se. Ozvěna se nesla nad údolím. A znovu stařec řekl: "No, tak teď víč, co to je Meditace." A člověk odvětil: "Ano".

Co se stalo? Ze samého jádra bytí se zrodilo to poslední - "Vzdávám se." A v této kapitulaci veškeré úsilí k cíli zaměřené mysli, veškeré snažení utonulo. "Vzdávám se" - v ten okamžik nebyl už jako dříve a sestoupila na něho blaženost. A a stal se tichým. Stal se nikým. Dotkl se nejzažší vrstvy NEBYTÍ. Poznal, co to je meditace.

Meditace je stav mysli, která není cílevědomá (necílevědomý stav mysli).

Ta poslední sútra má obrovský význam. "Zanechte veškeré naděje na výsledek". A tehdy už není třeba někam jít. Bůh k vám přijde Sám. Řekněte hluboko uvnitr: "Vzdávám se," a tišina, pokoj na vás sestoupí, požehnání se na vás vylije.
 


Co je mým osudem?

17. března 2015 v 8:02 | Lorna Byrneová
Ten kdo se takhle ptá, jako by si myslel, že smyslem života je jeden velký úkol či cíl, případně několik takových velkých úkolů.
Já jsem díky Bohu a andělům pochopila, že údělem každého z nás je prožít život naplno. To znamená žít naplno každou minutu každého dne, snažit se ty okamžiky vnímat a pokud možno se z nich radovat.
Váš život se odehrává dnes. Ne včera ani zítra. Právě teď. V tomto okamžiku.
Už sám život je vzácný Boží dar. Bůh si přeje aby jste se z něj co nejvíce radovali. To je také jeden z důvodů, proč nám Bůh dal anděla strážného. Andělé nám vždycky pomohou vychutnat život naplno, jestliže je o to poprosíme.

O pomoci druhým

3. září 2014 v 20:01
O pomoci druhým

Když druhé chceme před bolestí uchránit,
snažíme se vlastně nadvládu nad nimi mít,
říkáme nepřímo: "Konej, jak bych konal já".
Však je třeba pochopit, že naše cesta byla, je a bude rozdílná.

Naše vlastní zkušenosti
vedou nás k poznání,
ač mnohdy jdeme přes bolesti,
jde o správné konání.

Když druhé chránit chceme,
sami po špatné cestě jdeme,
neb jedná se nám o manipulaci ega,
a bude nás to bolet, když to bude třeba.

Říkáme, že vadí nám,
když druhý bolest má,
to naše ego se v nás ozývá,
neb každá duše dobře ví, co naučit se má.

Jestliže druhým chceme pomáhat,
musíme jim prostor k rozhodnutí dát.
Neříkat jim co se má a co se musí,
tím druhé jenom dusím,
nabídnout lásku a podporu
respektovat rozhodnutí a svobodu.
Opustit svoje lidské Já
A řídit se heslem:
BOŽE STAŇ SE VŮLE TVÁ.

Embrya

3. září 2014 v 11:57
Embrya

V břiše budoucí maminky se ocitla tři embrya...Jedno z nich bylo malý věřící, druhé malý pochybovač
a třetí malý skeptik.
Malý pochybovač se táže: "Věříte vlastně v život po porodu?"
Malý věřící: "Ano, samotřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady tu je jenom proto, abychom rostla a abychom se připravila na život po porodu, abychom byla dost silná na to, co nás čeká."
Malý skeptik: "To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by měl vlastně takový život vůbec vypadat?"
Malý věřící: "Ani já to nevím přesně. Ale určitě ta bude mnohem více světla než tady. A možná, že dokonce budeme běhat a jíst ústy."
Malý skeptik: "To je úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď."
Malý věřící: "Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí."
Malý skeptik: "Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v temnu."
Malý věřící: "Připouštím, že přesně nevím, jak bude života po porodu vypada... ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará."
Malý skeptik: "Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?"
Malý věřící: "Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat."
Embryo zvané Malý skeptik pravilo: "To je pěkná hloupost!
Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat."
Embryo zvané Malý věřící však namítalo: "Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak pívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět.Pevně věřím tomu, že náš skutečný život začne až potom!"

Reiki dle učení Mikao Usuiho

27. března 2014 v 11:03
Provádím zasvěcení do Reiki I., II., III., IV. stupně dle tradičního učení Mikao Usuiho.

I. stupeň Reiki

Zasvěcení nám znovuotvírá napojení se na čistou nepolární energii vesmíru, která tady proudí ku pomoci všemu a všem:-).

Človíček je po zasvěcení blíž sám sobě, své intuici a své životní cestě.

Naučíme se čistit a harmonizovat své čakry a ovlivňovat tak svou každodenní pohodu po stránce fyzické, duševní i duchovní.

Obeznámíme se s principy jak s energií pracovat, kdy a jak ji používat ku všeobecnému dobru všeho a všech:-).

Zasvěcení do I. stupně Reiki energie je prakticky vhodné pro každého. Otvírá nám možnost práce hlavně na nás samotných, ale i ku pomoci druhým:-).

Po každém zasvěcení se něco starého uvolňuje a pročistí neboť jsme blíž Světlu a Zdroji:-).

Zasvěcení do II. stupně Reiki

Znásobuje se naše práce s čistou nepolární energií Reiki.

Jsme zasvěcení do symbolů Reiki.

Umožňuje nám práci mimo prostor a čas...

Zpracovávání bloků a harmonizování života svého i svého okolí.

Posunuje nás na naši duchovní cestě a hlavně na cestě sami k sobě:-).

Zasvěcení do III. stupně Reiki

Zasvěcením se stáváte mistry Reiki.

Jste zasvěceni do mistrovského symbolu a rozšiřuje se možnost práce s energií ku prospěchu toho nejlepšího možného pro všechno živé i neživé:-).

Zasvěcení do IV. stupně Reiki

Zasvěcením se stáváte mistrem učitelem Reiki a vaše vibrace jsou opět blíž Světlu a napojení se na univerzální moudrost...

Je potřeba si uvědomit, že síla Reiki energie není v Reiki, ale v práci s Reiki:-).

S Láskou :-) a Světlem:-) provádím

27. března 2014 v 10:18
Masáž šíje, dekoltu a obličeje s harmonizující energií.

- Masáž působí blahodárně na celkovou duševní, psychickou a fyzickou pohodu:-).
- Masíruji estra panenským olivovým olejem v kombinaci s vitamínovou a minerální instantní maskou.
- Masáž dodá Vaší pleti mladistvý svěží vzhled,
uvolní nahromaděný sres a strnutí šíje,
podpoří lymfatický systém a obnovu buněk pleti,
pleť regeneruje a pročišťuje,
působí harmonizačně a očistně na celkový energetický systém těla.

Energetická masáž s očistou systému čaker a celého systému těla a duše:-).

- Masáž je zakončená rituálem s tělovou svící.
- Při této práci se děje pro každého to nejlepší možné v každém směru, pročistí, uvolní a odplaví se vše na co je připraven a co je dovoleno zpracovat:-).
- Nastartuje se samoléčebný a samoočistný proces v těle, duši a celé bytosti člověka na všech úrovních.
- Pročistí se energetický systém těla od všech zátěží (přivtělené duše, vazby....)

Terapie očisty energetických zátěží
- samostatná harmonizující terapie

Individuální terapie dle potřeby klienta:-).

Zasvěcení do Reiki I., II., III., IV.

Zasvěcení do Duchovních energií

Rok 2013

22. listopadu 2013 v 13:48 | Archanděl Michael

Pondělí, 11 Listopad 2013 22:54
AA Michael prostřednictvím Ronny Herman, Listopad 2013

Milovaní mistři, o procesu, který svět a lidstvo právě prožívají, hovořilo mnoho moudrých mudrců a mistrů posledních několik stovek let, a přesto, masy lidí na to nebraly ohled a dále pokračovaly po klesající cestě sebedestrukce. Lidstvo si vystavělo iluzi bohatství a hojnosti, ale byla postavena na písku, který se rychle hýbá, písku rozežranosti a strachu z nedostatku. Tato obrovská bublina iluze praskla pod tlakem Živoucího (žijícího) Světla pravdy. To, co lidstvo nyní zažívá, je příčina a následek nebo karmický výsledek následující impulzy ega-těla přání, místo toho, aby to bylo výsledkem našeptávání Ducha. Mnohé drahé duše nikdy nezažily nedostatek nebo útlak - žily život uspokojování sebe - zatímco jiné věřily starým učením, že nejsou hodni hojnosti, prožili mnoho životů v nedostatku a chudobě.

Vy, Hvězdná Seminka, jste uprostřed úžasného procesu probuzení k vědomí svého andělského dědictví, které bylo zakódováno v krystalech semínek atomů a uloženo ve vaší Svaté Mysli. Také si uvědomte, že existuje nádherná historie hrdinství a jedinečnosti táhnoucí se jako vlna násilnou a často únavnou a nudnou cestou lidského vývoje. Zažíváte vzkříšení nadpřirozených schopností a schopností vyššího vědomí, které spaly po mnoho věků. Nicméně, není to vždy jednoduchý a pohodlný proces, a vyžaduje to zaměření a úsilí, aby se otevřely zapečetěné dveře moudrosti; Svatá Mysl. Je nanejvýš důležité, abyste se naučili znovu důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Milující a vděčné srdce pročišťuje vědomi a vytváří klid a mír mysli. Postupně se vyvíjí do trvalého stavu klidu a jasnosti a Sebe-jistoty, spíše než by se objevoval jen chvilkově.

V každé stránce pozemského bytí je zřejmé, že lidstvo se probouzí z iluzorního snu minulých věků, tak jak osvěžující Světlo Vědomí Boha proniká celým stvořením. Každá Duše má v Diamantovém Srdci Boží Buňky svůj jedinečný kód vědomí. Tento kód obsahuje dokonalou resonanci nebo harmonii pro každý život. Jeden z divů rekalibrace vašeho Energetického podpisu vaší Písní Duše je, že frekvence vibrací, které jsou vyladěné, začínají resonovat s proudy Živoucího Světla, které postupně spojují vaši Nad-Duši Já s mnoha částečkami vašeho Vyššího Já. V té době skutečně začíná proces vašeho vzestupu. Stále nechápete, že jste silně propojeni se všemi stránkami svého Vyššího Já. Jedno z největších a nejúžasnějších probuzení je, když si začnete být vědomi toho, že jste jednou ze stránek obrovské multidimenzionální Bytosti Světla.

Může to být v této době velkého utrpení neuvěřitelné, ale podmínky, které lidí ve světě nyní zažívají, týkající se hojnosti, nakonec vyústí do velkých požehnání. Když se utrpení a bolest ze ztráty stanou dostatečně velkými, více a více drahých duší se obrátí dovnitř, aby tam hledalo své odpovědi, a všechny mocné síly vyšších světů budou čekat, aby odpověděly na prosby lidstva a budou připraveny nabídnout pomoc.

Může to vypadat, že váš život je tažen a tlačen do mnoha různých směrů, tak jak se Duch snaží získat vaši pozornost. Můžete to vydržet nebo se držet zpátky, kopajíce a křičíce; nicméně, nakonec se pohnete dopředu po spirále vzestupu. Nikdo nebude popírat, že vývojový cyklus, který je nyní v plném běhu, vytváří chaos a momentální průlom nebo zhroucení starých systémů víry a struktur. Pamatujte, co jsme vám často říkali:"Z chaosu vzejde nové stvoření." Duše-já každé osoby ji šťouchá a popohání od jednoho stupně ke druhému, v úsilí získat její pozornost. Nikdo nemůže udržovat status quo, proplouvat a podvádět, a přitom ignorovat volání k probuzení. Musíte buď růst a stoupat ve svém vědomí, nebo klesnout hlouběji do chaosu a omezení - pouze odložíte nevyhnutelné.

Milovaní, povzneste se nad strach a pocit zoufalství, které ve světě velmi bují. Vízte sami sebe ve své Pyramidě světla páté dimenze a žádejte nekonečnou hojnost celého stvoření, aby plynula k vám a skrze vás. Vy si máte vzít to, co požadujete a pak povolit, aby zbytek plynul ven do světa formy.

Pamatujte, když jste jednou naplněni Světlem Ducha, ovlivňuje to všechno a každého okolo vás. Jak vaše vyzařování roste a rozšiřuje se, budete přitahovat do své sféry vědomí víc a víc lidí stejného smýšlení. Duchovní troubení k probuzení je stále hlasitější a nachází ohlas, ozvěnu v zemi a šíří se do málo obydlených míst na Zemi, stejně jako do velmi osídlených oblastí. Světlo nemá žádné vyvolené, naplní kohokoli a cokoli, vše co přijímá Jeho transformující, oživující energie, a požehná mu.

Musíte taky dávat pozor na to, že některé drahé duše nebudou schopny vydržet ve vaší auře Světelnosti, protože je to pro ně příliš bolestivé. Ať záměrně nebo ne, budou se snažit vás vyhodit "ze Středu", a znovu nastolit status quo nebo udržovat věci tak, jak byly v minulosti, bez ohledu na to, jak moc jsou chaotické nebo neuspokojivé. Je důležitější než kdy jindy, abyste vy, jako přenašeči a transformátoři zjemnělého Stvořitelova Světla, zůstali zaměření a stabilní v tom, jak se snažíte začlenit do sebe a vyzařovat více zjemnělého Světla Stvoření ven do světa. Mnozí kolem vás se budou divit a ptát, proč jste se tak moc změnili, a proč už se nechcete podílet na starých hrách a dramatech a na zábavě nižších frekvencí. Jak se pohybujete směrem vzhůru po cestě směrem k mistrovství Sebe, energie a akce ostatních vás budou ovlivňovat méně a méně.

Jak jsme vám často říkali, nejdříve musíte učit příkladem, prostřednictvím svých záměrů a akcí, a nakonec prostřednictvím slov moudrosti nabízených v pravý čas. Nicméně, pokud ti, kdo jsou kolem vás nejsou ochotni se učit konat a reagovat více pozitivně, harmonicky prostřednictvím pozorování nebo poslouchat, když jim nabízíte láskyplné návrhy a morální podporu, je důležité, abyste se stáhli z dramatu, který vytvářejí, a zaujali postoj nestranného pozorovatele.

Ti, kteří hledají moudrost a vlastní transformaci, se naučí více ze svých vlastních akcí a reakcí, ať už pozitivních nebo negativních. Z duchovního úhlu pohledu nabízejí negativní události příležitost naučit se, který průběh událostí přináší nejpozitivnější výsledky. Vaše Vyšší Já vás vždy testuje, stále znovu a znovu, dokud neodhodíte ty věci, které nejsou ve vašem nejlepším zájmu, a přijmete za vlastní ty, které jsou vaší pravdou.

Důležitým prvkem mistrovství Sebe je naučit se zaměřit se na svůj vnitřní svět nebo svatyni Duše. Duše, fyzická loďka a částečně mysl, mají své vlastní rytmické cykly a programy. Přání duše se zaměřuje na to, aby se stala Osvícenou. Mysl se zaměřuje na to, aby získala a udržela informace. Fyzická loďka se zaměřuje na to, aby zažívala fyzický svět prostřednictvím smyslů. Lidstvo neustále zažívá cykly růstu, stagnace a úpadku, které připravují cestu pro nový cyklus růstu a rozpínání. Mistr se obrací dovnitř a snaží se o lepší kvalitu života, zatímco neprobuzené Duše hledají ve vnějším světě stimuly a potvrzení prostřednictvím fyzických smyslů a materiálního vlastnictví, které jim přinášejí uspokojení. Láska jako vnější zaměření, vně vás, vždy přinese pocit zranitelnosti, vždy bude potřebovat neustálé potvrzení platnosti někým nebo něčím.

Láska jako vnitřní zaměření projektované ven je stálým plynutím sebe-ujištění, sebe-přijetí, vždy se snažící začlenit a promítat více tohoto blaženého pocitu jednoty a harmonie s celým stvořením. Začnete cítit více a více úrovní inteligentní, bezpodmínečné lásky, a nakonec Svatou Lásku, když se Duše stane dominující silou uvnitř a přání těla ega a osobností budou pod kontrolou. Jak se obrátíte dovnitř, vaše myšlenky budou stále více harmonické a méně kritické a budou vibrovat na vyšší frekvenci, což zjemňuje jejich Energetický Podpis. Musíte udržovat kanál komunikace mezi duší a Mozkem otevřený prostřednictvím mysli. Tak začne pomalý proces, kdy bude znovu aktivována šišinka a vstupní brána do Svaté Mysli, která je umístěna na zadní straně mozku, poblíž temena, koruny hlavy. Když vaše frekvence dosáhnou určité úrovně kompatibility, membrány Světla, které hlídají vstup do Svatého Srdce a Svaté Mysli, se začnou rozpouštět, a vy postupně získáte přístup ke skříňce s pokladem lásky a moudrosti, která je uložena uvnitř.

Ještě jednou vám připomeneme tuto důležitou skutečnost: Celé Stvoření se neustále pohybuje do zvláštních vibračních vzorců a zase ven z nich. Ty se nazývají energetickými podpisy nebo OKTÁVAMI ENERGETICKÉHO ZVUKU. Podle vašeho energetického podpisu a Písně vaší Duše, které určují jasnost světla vašeho aurického pole, vás poznají. Váš energetický podpis se skládá z frekvencí vaší fyzické loďky ve vašem prostředí třetí/čtvrté dimenze. Vyvážené frekvence čtvrté a páté dimenze jsou uloženy ve vaší Duši-Já a stanou se součástí Písně vaší Duše. Milovaní, zasejte tuto myšlenku pevně do své mysli. Existuje bezpočet sjednocených polí vědomí. Jste v procesu spojení s magickou silou mnoha těchto polí Vesmírného vědomí o vyšší frekvenci. Začínáte se nalaďovat na vibrace Andělské vůle, Andělské moudrosti a Andělské Lásky, které jsou primárními znaky a kvalitami vašeho Boha Otce/Matky.

Dalším důležitým znakem vaší mocné vrozené povahy, podmínek, je, že vaše dvě ruce patří mezi nejvíce vyvinuté spojení s vaším mozkem, protože v dlaních rukou jsou éterické generátorové krystaly. Byly vytvořeny, aby byly jedním z nejsilnějších elektromagnetických impulzů fyzické loďky. Proto ti, kteří aktivovali a rozvinuli léčivou sílu ve svých dlaních, jsou tak efektivní v léčení. V budoucnosti budete mít sílu znovu vyvinout buněčnou paměť v konečcích prstů, abyste se mohli dostat k vědomým i podvědomým informacím dotekem.

Dobré cvičení by bylo, držet v jedné ruce krystal, který jste si sami naprogramovali jako generátor léčení, a zaměřovat se přitom na aktivací léčících schopností ve svých dlaních. Prostřednictvím cvičení Nekonečného Dechu se soustředit na vysílání/cítění Adamantinových částic Světla ve svých dlaních. Vaše dlaně se mohou velmi rozehřát nebo začít brnět. Může chvíli trvat, než budete mít citlivost; nicméně, postupně budete získávat schopnost posílat léčivé Světlo Stvořitele do lokalizovaných částí vašeho těla. Budoucí léčení bude zahrnovat Osvícené dynamické léčitele se schopností posílat svým pacientům paprsky andělského Světla téměř podobné laserovým. Na této staré esoterické znalosti je založeno Reiki a další způsoby práce s energií.

Také systém čaker má magnetizující a vyzařující schopnosti.
Čím vyššímu frekvenčnímu vzorci jste schopni se přizpůsobit, tím rychleji a dokonaleji se budou vaše čakry točit a tak vyzařovat větší sílu a vyšší frekvenční vzorec do vaší tělesné formy a ven do světa. Energie je vždy v pohybu. Stvoření je vždy v pohybu. Jediná přestávka je během okamžiku BODU KLIDU Stvoření.

Jak si jsou mnozí z vás vědomi, za posledních několik let začal být v duchovně zaměřených vzkazech a channelinzích poměrně běžný termín "Anděl Země". Pro jasnost, může označovat jakoukoli duši, která se stabilně snaží o Mistrovství Sebe, aby mohla být zařazena mezi Služebníky Světa. Je mnoho požehnaných Duší, které souhlasily s tím, aby se vtělily na Zemi jako zástupci Archandělů, kteří vyzařují do zkušenosti tohoto Podvesmíru energie dvanácti velkých Paprsků Boha-vědomí. Pamatujte, hlavním záměrem vaší mise na Zemi je pomoci zesílit Lásku/Světlo nižších dimenzí, a tím postupně vracet třetí a čtvrtou dimenzi do vyváženého a harmonického stavu existence. My z andělských říší jsme zde v plné síle, abychom vám pomohli projít touto dobou vývoje a velké změny lehce a s grácií, elegantně; nicméně, musíte žádat, abychom vám pomáhali, protože nemůžeme porušit vaši svobodnou vůli. Znovu požadujte své právoplatné místo jako Mistři Světla, drazí, a pamatujte, jak do sebe začleňujete znalosti Ducha a osvícenou pravdu, žádáme vás, abyste vyšli vpřed a podělili se o své pravdy. Vždy jsme poblíž, abychom vás vedli, chránili a inspirovali, ale hlavně abychom vás milovali.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

Cesta světla

23. října 2012 v 9:39
Z celého srdce zdravím Vás všechny, kteří jste se dohledali až sem. Není mým zvykem vyjadřovat se skrze moderní kanály, ale byla jsem k tomuto dovedena a vybídnuta, neboť taky tímto způsobem může být mnoha Vám skrze mne podaná pomocná světelná ruka lásky v této nelehké, ale nádherné době plné změn.
Myslím, že všichni na sobě cítíme náročnost dnešních dní. Vše co fungovalo, vše o co jsme se mohli opřít, vše na co jsme mohli spoléhat přestává fungovat. Mnozí z nás ztrácejí půdu pod nohama. Cítíme velký tlak, který nás nutí pročišťovat své myšlení, své životy, své názory a zvyky. Již nějakou dobu přicházejí na naši nádhernou planetu Zemi překrásné a velmi silné energie, které spouští tyto systémy a přinášejí nám neznámé možnosti. Jediná cesta, která vede do bezpečí je cesta světla, víry a lásky. Je to cesta, která nás vede do našeho nitra, která nás vede sama k sobě, k nalezení svého velmi důležitého místa na tomto světě. Je krásné, že právě my můžeme být účastni tohoto nelehkého, ale nádherného procesu probouzení.
Krásné dobré ráno nám všem.
S láskou
Bára

Kam dál